Äldre

Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett problematiskt område; förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Men det går att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna. Därför finns speciella läkemedelsföreskrifter för äldre och läkemedel, samt vägledningar om läkemedelsgenomgångar.