Barn

Barn är inte små vuxna när det kommer till läkemedel. Barn ska oftast ha lägre doser än vuxna eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. Många läkemedel är inte heller studerade på barn.

Men det finns trots det stor erfarenhet hos landets barnläkare vilka läkemedel som fungerar på barn och i vilka doser.

barnen

Prata med barnen om corona

Det är viktigt att lyssna på barnen och deras frågor och funderingar kring coronapandemin och covid 19. Därför har den nationella webbplatsen för sjukvårdsinformation till …

Läs mer »