Barn

Barn är inte små vuxna när det kommer till läkemedel. Barn ska oftast ha lägre doser än vuxna eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. Många läkemedel är inte heller studerade på barn.

Men det finns trots det stor erfarenhet hos landets barnläkare vilka läkemedel som fungerar på barn och i vilka doser.