Diabetes

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar som har högt blodsocker som gemensam nämnare.

Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Insulin kan bara ges i injektioner, så en person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom. Läs mer om diabetes typ 1 här.

Typ 2-diabetes är mer komplex. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till. Läs mer om diabetes typ 2 här.

Världsdiabetesdagen

Idag är det Världsdiabetesdagen

Idag 14 november är det Världsdiabetesdagen! Det är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna …

Läs mer »