Fluoxetin

Fluoxetin används för att behandla depression, men också för att behandla vissa typer av ångest, som tvångstankar och tvångshandlingar. Det kan också användas vid andra former av psykiska besvär som till exempel bulimi.

Fluoxetin tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, och finns i läkemedlen Fluoxetine, Fluoxetin och Fontex.

Används så här

Fluoxetin används för att behandla depression. Det är ett så kallat antidepressivt läkemedel. Fluoxetin används också för att behandla vissa typer av ångest, som tvångstankar och tvångshandlingar. Det kan också användas vid andra former av psykiska besvär som till exempel bulimi..

Fungerar så här

Fluoxetin ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Serotonin är en av de signalsubstanser som har samband med stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans serotoninsystem vara i olag. Läkemedel som ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin i hjärnan kan göra så att stämningsläget blir normalt igen och även ha effekt mot olika typer av ångest.

Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta två till tre månader innan du är återställd.

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

 

Källa: 1177.se, Wikipedia

 

Missa inga viktiga nyheter och information!

Gör som 1 433 andra hälsointresserade. Prenumerera gratis på nyhetsbrevet som kommer varje torsdag kväll kl 19 med veckans alla frågor & svar.

Genom att prenumerera får du också:
• våra 15 tips för en bättre läkemedelsanvändning
• möjlighet att läsa 16 andra ämnesspecifika nyhetsbrev
• kunskap att använda dina läkemedel på bästa sätt