Hår

Hår är trådformiga proteinutväxter från hårsäckar i huden hos däggdjur. Håret har olika funktioner hos olika arter. Bland annat kan det skydda mot höga eller låga temperaturer i omgivningen, minska friktionen (till exempel i armhålorna), användas som känselspröt (morrhår), skydda mot UV-ljus eller fungera som försvar mot fiender (igelkottens taggar).

Huvudkomponenten i hår är keratin, långa kedjor med aminosyror.

Hårets kvalitet och mängd påverkas med åldern och kan också förändras med läkemedelsbehandling, t ex cellgifter/cytostatika vill cancerbehandling.