Antibiotika

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Det finns flera olika typer av antibiotika, där penicillin är en av dem.

Det finns många olika typer av bakterier. De flesta antibiotika påverkar bara en del av dessa bakterier, medan andra påverkar många. Sådana som påverkar många olika bakterier har ett brett spektrum, medan antibiotika som endast påverkar ett fåtal bakterier har ett smalt spektrum.

Så kallade bredspektrumantibiotika påverkar även de nyttiga bakterier som du normalt har i kroppen, till exempel i tarmen. Det är därför bättre att så ofta som möjligt använda antibiotikum med smalt spektrum som enbart dödar de bakterier som orsakar sjukdomen.