Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och tagit sig vidare upp i urinblåsan. Blåskatarr är den vanligaste formen av urinvägsinfektion (UVI). Om du har blåskatarr kan du behöva kissa ofta. Det kan också svida när du kissar. Besvären brukar avta efter några dagar.

Får du blåskatarr ofta kan du försöka förebygga besvären. Ibland kan du behöva behandling. Det kan till exempel vara om du är gravid och får blåskatarr, eller om du får njurbäckeninflammation.

Barn som får urinvägsinfektion brukar få behandling med antibiotika. UVI hos små barn kan vara svår att upptäcka. Till skillnad från vuxna ska barn inte vänta med att söka vård.