Kvinnligt

Kvinnligt tar upp specifikt kvinnliga ämnen, som t ex menstruation, graviditet, amning och klimakteriet.

Att vara kvinna kan ha stor betydelse för hälsan och tillgången till sjukvård. I många delar av världen nekas kvinnor till exempel rätten till preventivmedel och säker abortvård. Det biologiska könet påverkar också till viss del vilka krämpor och sjukdomar vi drabbas av – liksom vilka behandlingar som fungerar bäst.

Här hittar du inlägg och frågor som berör exempelvis benskörhet, PMS, p-piller, inkontinens och annat som berör kvinnor. Vi skriver också om sköldkörtelsjukdom, bröstcancer, klimakteriebesvär, hur värme påverkar p-piller, om IVF