Luftvägar

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att transportera syre från luften till kroppens och att avge koldioxid från kroppen. Dessutom värmer luftvägarna upp inandningsluften och gör den fuktig för att de känsliga lungorna inte ska skadas.

Luftvägarna betsår av näsa, mun, hals, luftstrupe och lungorna.

Vanliga sjukdomar i luftvägarna är infektioner, inflammationer, kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, astma och lungcancer.