Medicinska studier

Medicinska vetenskapliga studier, som också är publicerade och/eller presenterade i vetenskapliga tidskrifter eller på kongresser/möten, är de bästa bevisen för att något fungerar eller inte fungerar. De svar som ges här på Fråga Apotekaren är också baserade på sådana vetenskapliga studier.

Studier som görs på ett vetenskapligt kontrollerat sätt säkerställer att en effekt beror av det som studeras, t ex ett nytt läkemedel, genom att inkludera tillräckligt många försökspersoner och testat behandlingen på ett vetenskapligt sätt så att man kan säkerställa att effekten inte beror av slumpen utan av det preparat som studeras. Därför slumpas alla deltagare till en behandlingsform eller till placebo på ett strukturerat sätt.

Kosttillskott, naturmedel, hälsokost och liknande produkter är sällan lika väl studerade som riktiga godkända läkemedel. Det är också väldigt sällan som sådana produkter är testade tillsammans med riktiga läkemedel. Därför vet vi ganska lite om hur dessa fungerar ihop.

Medicinska studier publiceras i tidskrifter som Lancet, Jama, BMJ och flera andra, och finns också sökbara i databasen Pubmed.

I Sverige har SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, statens uppdrag att ”göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård”.

Så här skriver SBU om sitt uppdrag:

Forskare studerar effekten av olika behandlingar och insatser samt publicerar resultaten som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Men det publiceras en så stor mängd artiklar att det blir omöjligt för den enskilde yrkesutövaren att få en överblick. SBU ger överblick genom att sammanställa forskningen och granska den kritiskt.

Oberoende statlig myndighet

SBU är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för nya eller etablerade insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Utvärderingarna lyfter fram medicinska, sociala, etiska och hälsoekonomiska perspektiv.

SBU startade 1987 och är en av världens äldsta organisationer inom området Health Technology Assessment, HTA. HTA innebär systematisk och oberoende utvärdering av metodernas effekter, biverkningar, kostnadseffektivitet och etiska aspekter. Utvärderingarna kan omfatta metoder inom prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad.

För att samhället ska göra bästa möjliga insats

SBU:s utvärderingar kan användas som stöd både för beslutsfattare, de som arbetar inom sjukvården eller socialtjänsten och de som berörs av den. SBU ska också belysa var det saknas tillräcklig kunskap om effekten av olika insatser.

 

close

Missa inga nyheter eller viktiga tips!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med senaste veckans alla inlägg.

Alla prenumeranter får våra 15 bästa tips för en bättre läkemedelsanvändning!