Naturmedel

Naturmedel, som ibland även kallas naturläkemedel, används vardagligt som benämning på läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung.

I svensk lagstiftning är naturläkemedel en av tre kategorier av läkemedel med naturligt ursprung, tillsammans med växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel. Oavsett vilken kategori ett läkemedel tillhör måste de tillverkas enligt samma krav som gäller för konventionella läkemedel.