15 augusti 2022
Search
Generic filters

Ordlista

Det finns ett stort antal speciella ord och uttryck på läkemedelsområdet. Här nedan hittar du lång lista med vanliga och viktiga ord och uttryck som kan vara bra att känna till.

Ordlista
Foto: PublicDomainPictures from Pixabay

Listan är fortfarande under uppbyggnad så hör av dig om du saknar något.


Apotek

Apotek (grekiska apotheke, “förråd”) är en lokal eller butik för beredning och försäljning av läkemedel. På ett apotek arbetar farmaceuter (apotekare och receptarier) samt apotekstekniker och apoteksassistenter. Det är endast legitimerade apotekare och receptarier som kan ansvara för recept-expediering, vilket innebär att säkerställa att läkaren har skrivit ut rätt läkemedel och dos till rätt patient. I expedieringen ingår farmaceutisk, medicinsk och teknisk kontroll av läkemedlet. De vanliga apoteken kallas öppenvårdsapotek vilka förser allmänheten. På sjukhus finns sjukhusapotek som försörjer sjukvården med läkemedel. Så kallade dosapotek doserar läkemedel till äldre i dospåsar (APO-dos) för att personal på sjukhem lätt skall kunna ge rätt läkemedel i rätt mängd vid rätt tidpunkt.

Biverkan

En biverkan (biverkning) är en oönskad och från början ej avsedd effekt av ett läkemedel. Biverkningar är oftast negativa om inget annat sägs. Positiva biverkningar brukar istället kallas sidoeffekter. När det gäller läkemedel kan en positiv sidoeffekt ibland utvecklas till ett nytt läkemedel. Ett välkänt exempel på det är Viagra som från början var tänkt att bli en hjärtmedicin, men som idag används för att behandla impotens. Inom biverkningsrapportering anses även oönskade effekter vid felaktig användning eller missbruk vara biverkningar.

Dosett

Dosett är en förvaringsbehållare, tillverkad i plast, som används för att underlätta dosering av läkemedel i form av tabletter eller kapslar. Dosett är inte konstruerad för stolpiller eller flytande läkemedel.

Fass

Fass är en förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, och är läkemedelsindustrins sammanställning av läkemedelsfakta om godkända läkemedel i Sverige. Boken Fass ges inte ut längre, eftersom informationen uppdateras så ofta så att boken skulle vara inaktuell redan när den kommer ut (den sista bok-Fass kom ut 2015). Därför finns Fass som en databas tillgäng på internet på www.fass.se. Informationen är tänkt för människor som arbetar med läkemedel, såsom läkare, tandläkare, sjuksköterskor, farmaceuter och annan sjukvårdspersonal som arbetar med läkemedel. Sedan några år tillbaka finns även Fass Allmänhet, anpassad information, inklusive bipacksedlar, för patienter, anhöriga och allmänhet.

Generika

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling.

Interaktion

Interaktion betyder samverkan eller samspel. Ibland kan läkemedel interagera med varandra, vilket betyder att de påverkar varandras effekt. Eftersom interaktioner nästan aldrig är planerade så kan de orsaka problem, t. ex. minskad/utebliven effekt eller kraftigare biverkningar.

Kosttillskott

Vitaminer och mineraler i koncentrerad form kallas kosttillskott. Kosttillskott är tänkta att komplettera den vanliga kosten och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande. Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt i koncentrerad form, och som är avsedda att tas i små mängder, kan säljas som kosttillskott. Att ta kosttillskott är dock inte alltid nyttigt. Tvärtom kan det vara onödigt eller farligt. Kosttillskott är ofta en mycket koncentrerad form av ett ämne, en växt eller något annat. De allra flesta människor behöver inte kosttillskott, eftersom det räcker med vanlig mat för att få i sig det kroppen behöver.

Läkemedelsgenomgång

En läkemedelsgenomgång är en speciell metod för att kartlägga en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att, upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem. Ofta görs detta av en apotekare på ett sjukhus, vårdcentral eller apotek.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan, ffa genom att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det är Läkemedelsverket som godkänner läkemedel i Sverige, både receptfria och receptbelagda. Verket ska också främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. De ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige.

Naturmedel

Se Naturläkemedel.

Naturläkemedel

Naturläkemedel används vardagligt som benämning på läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung. I svensk lagstiftning är naturläkemedel en av tre kategorier av läkemedel med naturligt ursprung, tillsammans med växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel. Oavsett vilken kategori ett läkemedel tillhör måste de tillverkas enligt samma krav som gäller för konventionella läkemedel.

Nocebo

Noceboeffekten är motsatsen till placeboeffekten och innebär att negativa förväntningar hos en patient förvärrar vederbörandes symptom. I placebokontrollerade studier kan biverkningar uppstå även i gruppen som får verkningslös medicin; detta attribueras då på noceboeffekten. Effekten gavs namnet nocebo 1961 av Walter Kennedy efter latinets “jag skall skada”, i analogi med ordet placebo; latinets “jag skall behaga”. Noceboeffekten kan relateras till exempelvis elöverkänslighet och psykologisk matförgiftning, dvs när man inbillar sig att man har ätit något som man kan bli sjuk av.

Placebo

Placeboeffekt är en gynnsam effekt vid behandlingen av en persons åkomma eller sjukdom som uppnås med en egentligen, för personen ovetande, fysiologiskt verkningslös behandling eller medicin. Hos de individer som blir utsatta för en sådan behandling finns det en tydlig andel som upplever en märkbar skillnad, vilket kan göra att ingen eller färre ”riktiga” mediciner behöver användas eller att resultatet blir bättre än utan. Det är just denna positiva effekt som kallas placeboeffekten. Den motsatta negativa effekten kallas noceboeffekt. Ensam är placeboeffekten ganska svag; kroppen märker ganska fort om läkemedlet inte hjälper, och när man börjar tvivla så försvinner effekten. Därför ska man utnyttja placeboeffekten tillsammans med annan verksam medicin, det är då som effekten blir som starkast och långvarigast. Placebotabletterna kallas även sockerpiller, vilket reflekterar vad de är tillverkade av.

TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet. TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet samt bedriver tillsyn.

TVBL

Traditionella växtbaserade läkemedel innehåller växtbaserat material eller växtbaserade beredningar som verksamma beståndsdelar. De genomgår ett förenklat registreringsförfarande där Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och traditionell medicinsk användning av läkemedlet innan produkten godkänns för försäljning.

VBL

Växtbaserade läkemedel innehåller växtbaserat material eller växtbaserade beredningar som verksamma beståndsdelar. De följer samma lagstiftning som konventionella läkemedel och Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och effekt av läkemedlet innan produkten godkänns för försäljning.


Saknar du något? Kontakta mig här.

close

Missa inga nyheter eller viktiga tips!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med senaste veckans alla inlägg.

Alla prenumeranter får våra 15 bästa tips för en bättre läkemedelsanvändning!

Fredrik Hed

svarar på dina 
läkemedelsfrågor

Fredrik Hed är apotekare och besvarar frågor om läkemedel, kosttillskott och naturmedel.

Missa ingen viktig information

Gör som 1 040 andra och prenumerera på nyhetsbrevet. Det är gratis!

Varje onsdag kväll kommer nyhetsbrevet med alla inlägg från senaste veckan. Ibland kommer också specialutskick om specifika ämnesområden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Välj vilka nyhetsbrev du vill ha:

Dina personuppgifter


När du klickar på Prenumerera-knappen ovan läggs din epostadress till i databasen för nyhetsbrev. Inga andra data samlas in om dig.

Du kommer att få ett mail skickat till dig där du måste bekräfta din epostadress för att prenumerationen ska aktiveras.

I varje nyhetsbrev finns en länk där du kan avsluta din prenumeration. Vi följer GDPR-direktivet.

Välj innehåll i ditt nyhetsbrev Stäng

15 augusti 2022

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du godkänner detta.