22 maj 2024
Många läkemedel kan orsaka tinnitus, t ex paroxetin, citalopram, furosemid och enalapril.
Många läkemedel kan orsaka tinnitus, t ex paroxetin, citalopram, furosemid och enalapril. Foto: shurkin_son on Freepik

1 366

Vilka läkemedel kan orsaka tinnitus?

Jag har själv tinnitus. Pratade med en kompis som hade läst en artikel om att det finns vissa läkemedel som kan förvärra eller orsaka tinnitus.

Känner du till det?

Vet du vilka läkemedel det är?

 

Calle

Det finns faktiskt ganska många läkemedel som kan orsaka tinnitus, eller förvärra den. Tyvärr.

I Fass finns det minst över 100 läkemedel där tinnitus anges som biverkan (se listan längre ner). Det står omväxlande som en CNS-biverkan, neurologisk biverkan eller öronbiverkan.

Läkemedel som kan orsaka tinnitus

 • Acetylsalicylsyra orsakar vid höga doser (4-5 gram per dygn) reversibel tinnitus.
 • Kinin som användes vid vissa fall av malaria kan också orsaka reversibel tinnitus.
 • Cytostatika (cisplatin, metotrexat), loop-diuretika (furosemid) och aminoglykosid-antibiotika (streptomycin, gentamicin, netilmicin) är läkemedel som var för sig eller i kombination kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus.
 • Den läkemedelsgrupp som har flest rapporter är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), följt av NSAID-preparat och icke selektiva monoaminoåterupptagshämmare, MAO-hämmare.
 • Det enskilda läkemedel som har flest rapporter är paroxetin följt av citalopram.

Följande läkemedel (substansnamn) har också tinnitus (permanent eller tillfällig) eller hörselpåverkan rapporterad som biverkan i Fass:

 • Acetylsalicylsyra / ASA
 • Advagraf (takrolimus)
 • Amgevita (adalimumab)
 • Amlodipin
 • Amlodistad (amlodipin)
 • Ampres (kloroprokain)
 • Anafranil (klomipramin)
 • Arcoxia (etoricoxib)
 • Arlevert (cinnarizin, dimenhydrinat)
 • Arthrotec (diklofenak, misoprostol)
 • Asacol (mesalazin)
 • Atorvastatin
 • Baklofen
 • Betahistin
 • Bisomyl (bisoprolol)
 • Bisoprolol
 • Bloxazoc (metoprolol)
 • Bosulif (bosutinib)
 • Bramitob (tobramycin)
 • Bupivacaine (bupivakain)
 • Buprenorphine (buprenorfin)
 • Bupropion
 • Buspiron
 • Capecitabine (kapecitabin)
 • Carbocain (mepivakain)
 • Celebra (celecoxib)
 • Celecoxib
 • Cetraxal (ciprofloxacin)
 • Cialis (tadalafil)
 • Cipramil (citalopram)
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Cymbalta (duloxetin)
 • Dasatinib (dasatinib)
 • Diamox (acetazolamid)
 • Dienorette (dienogest, etinylestradiol)
 • Diklofenak (diklofenak)
 • Diovan (valsartan)
 • Duloxetin
 • Effentora (fentanyl)
 • Eletriptan
 • Enalapril
 • Enanton (leuprorelin)
 • Erythromycin (erytromycin)
 • Escitalopram
 • Etoricoxib
 • Eusaprim (trimetoprim, sulfametoxazol)
 • Felodipin
 • Femostonconti (dydrogesteron, estradiol)
 • Fixopost (latanoprost, timolol)
 • Fluoxetin
 • Fontex (fluoxetin)
 • FSME-IMMUN
 • Furix (furosemid)
 • Furosemid
 • Gabapentin
 • Hiprex (metenamin)
 • Humira (adalimumab)
 • Hyrimoz (adalimumab)
 • Ibumetin (ibuprofen)
 • Ibuprofen
 • Idacio (adalimumab)
 • Imatinib
 • Imraldi (adalimumab)
 • Inderal (propranolol)
 • Isoptin (verapamil)
 • Javlor (vinflunin)
 • Kaletra (lopinavir, ritonavir)
 • Klomipramin
 • Koffein
 • Lamisil (terbinafin)
 • Lamotrigin
 • Lergigan (prometazin)
 • Lerkanidipin
 • Lidokain
 • Linezolid
 • Lipistad (atorvastatin)
 • Losarstad (losartan)
 • Losartan
 • Loxentia (duloxetin)
 • Mabthera (rituximab)
 • Marcain (bupivakain)
 • Marozid (hydroklortiazid, losartan)
 • Medikinet (metylfenidat)
 • Melatan (melatonin)
 • Metronidazol
 • Mysimba (bupropion, naltrexon)
 • Naproxen
 • Nebcina (tobramycin)
 • Opdivo (nivolumab)
 • Optiray (joversol)
 • Oralin (sertralin)
 • Orudis (ketoprofen)
 • Oxycodone (oxikodon)
 • Paclitaxel (paklitaxel)
 • Pamorelin (triptorelin)
 • Plaquenil (hydroxiklorokin)
 • Premalex (escitalopram)
 • Pronaxen (naproxen)
 • Quetiapin (kvetiapin)
 • Ramipril
 • Rixathon (rituximab)
 • Ropivacain (ropivakain)
 • Salazopyrin
 • Seloken (metoprolol)
 • Sertralin
 • Sertrone (sertralin)
 • Sildenafil
 • Spravato (esketamin)
 • Tambocor (flekainid)
 • Tegretol (karbamazepin)
 • Temgesic (buprenorfin)
 • Terbinafin
 • Timosan (timolol)
 • Tobi (tobramycin)
 • Tradolan (tramadol)
 • Tramadol
 • Treo (ASA)
 • Trombyl (ASA)
 • Vancocin (vancocin)
 • Vancomycin
 • Venlafaxin
 • Vertisan (betahistin)
 • Viagra (sildenafil)
 • Vimovo (naproxen)
 • Vimpat (lakosamid)
 • Voltaren (diklofenak)
 • Voxra (bupropion)
 • Xalcom (latanoprost, timolol)
 • Xylocain (lidokain)
 • Yentreve (duloxetin)
 • Zopiklon

Listan kan inte garanteras att vara helt komplett. Och bara för att ditt läkemedel inte finns med i listan betyder inte det att det inte kan orsaka tinnitus.

Förutom läkemedel som orsaka tinnitus finns det flera andra orsaker, till exempel:

 • Sensorineural hörselnedsättning: Skador på hörselsinnet av bullerexponering (industribuller, krigshandlingar) och musik på för höga ljudnivåer under för lång tid är en dominerande orsak till tinnitus i västvärlden. Åldersnedsättning (presbyacusis) och hereditära orsaker är vanliga.
 • Akustiskt trauma: Efter plötslig bullerexponering (knallskott, explosion etc) är tinnitus vanligt. Tinnitus upphör ofta när hörseln återhämtar sig, vilket kan förväntas ske inom sex månader. Har normalisering inte skett inom denna tidsrymd är risken för bestående hörselskada och tinnitus betydande.
 • Komplikationer till mediaotit (inflammation i mellanörat): Tinnitus i samband med mellanöreinflammation kan vara tecken på toxisk effekt på innerörat. Bestående inneröreskada och tinnitus förekommer som komplikation till akut otit (öroninflammation) men är mycket sällsynt. Vid kronisk otit som varat i många år är en påverkan på innerörats funktion i form av sensorineural hörselnedsättning och tinnitus inte ovanligt.
 • Mellanörats muskler: Kan orsaka störande ljud, t ex knäppande ljud.
 • Patologiskt blodflöde: Onormal kärlförbindelse och blodflöde i anslutning till örat liksom vissa tumörer i mellanörat kan orsaka pulserande tinnitus.

Termen tinnitus kan härledas från det latinska verbet “tinnire” som betyder att ringa. Tinnitus definieras som en ljudperception utan extern ljudkälla och ljudet kan vanligen endast höras av patienten (subjektiv tinnitus).

Tidigare ansåg man att tinnitus orsakas av ökad aktivitet i innerörat, och att denna aktivitet via hörselnerven når hjärnan och då uppfattas som ljud (tinnitus). Nya funktionella studier av hjärnans aktivitet tyder på att tinnitus uppkommer när aktiviteten i hörselnerven är reducerad. Vid minskad signalaktivitet till hjärnan kan en ökad aktivitet i hörselsinnet och i hjärnbarkens hörselcentrum uppkomma.

Källor: Internetmedicin, Läkemedelsvärlden.

LÄS MER

Nytt svenskt hjälpmedel – Tinearity – lindrar tinnitus

Missa inga nyheter eller viktiga tips!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med senaste veckans alla inlägg.

Alla prenumeranter får våra 15 bästa tips för en bättre läkemedelsanvändning!

Dela det här med dina vänner

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Vill du ha mer?
Prenumerera

Nyhetsbrevet kommer varje torsdag kväll med veckans alla inlägg.

Ställ en egen fråga

Du får svar direkt till din e-post.

Exklusiva tips

Här kan du få 15 tips för en bättre läkemedelsanvändning.

Sök på sajten

Medlemmar får mycket mer

Som medlem hjälper du oss att hålla sidan igång. Vi ger tillbaka, medlemmar får mer!

Gratis
Premium
VIP

Är du medlem?

Logga in för att se 100%
av innehållet

22 maj 2024

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du godkänner detta.