Pregabalin

Pregabalin är ett antiepileptikum som även används vid generaliserat ångestsyndrom och vid neuropatisk smärta. Det finns i läkemedlen Brieka, Lyrica och Pregabalin.

Används så här

Används vid ångest och nervsmärta, så kallad neuropatisk smärta. Kan också användas vid fibromyalgi, för att minska smärta, lindra ångest och även förbättra sömnen. De bör skrivas ut av en specialist i smärtlindring på grund av risk för beroende.

Fungerar så här

Pregabalin fungerar genom att dämpa nervcellernas hyperaktivitet genom påverkan på kalciumkanalerna i nervcellerna.

Observera

Vanliga biverkningar är bland annat sömnighet, förvirring, minnesproblem, bristande motorisk koordination, muntorrhet, problem med synen, viktökning. Potentiellt allvarliga biverkningar inkluderar angioödem, medicinmissbruk och en viss ökad självmordsrisk. Även om risken för missbruk har verkat vara låg vid normala doser, har man på senare år sett ett ökande problem med missbruk och pregabalinrelaterade dödsfall. Försiktighet rekommendera därför vid användning av detta läkemedel.

 

Källa: 1177.se, Wikipedia, Fass

 

close

Missa inga nyheter!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med senaste veckans alla inlägg.