27 september 2022
Search
Generic filters
Seroxat och Efexor

1 224

Går verkligen Seroxat och Efexor att kombinera?

Jag behandlas för social fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD) och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Tar för detta 40 mg Seroxat + 75 mg Efexor sedan 3 år. Jag ska nu byta till enbart Zoloft.

Går verkligen Seroxat och Efexor ihop när Zoloft och Efexor inte gör det?

Vad är det för skillnad på Seroxat och Zoloft?

Benny

Alla tre är antidepressiva läkemedel, men tillhör två olika klasser. Seroxat (paroxetin) och Zoloft (sertralin) är två olika kemiska substanser men båda tillhör klassen N06AB Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), medan Efexor (venlafaxin) tillhör klassen N06AX Övriga antidepressiva läkemedel.

Alla läkemedel interagerar med varandra – påverkar varandra och inte bara kroppen. Vissa interaktioner är inte kliniskt relevanta, medan andra interaktioner kan vara direkt olämpliga.

Seroxat och Efexor går inte så bra ihop. Enligt den svensk-finska interaktionsdatabasen SFINX, som bland annat avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska institutet i Huddinge, är just kombinationen Seroxat och Efexor en så kallad D4-interaktion. D betyder att det är en kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas, och 4 betyder att dokumentationen kommer från data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation (=starkt bevisläge).

Det som kan hända är att den som tar läkemedlen kan få en ökad frekvens antikolinerga biverkningar, som t ex muntorrhet, dimsyn, förstoppning och urinretention. Dessutom kan man i sällsynta fall drabbas av serotonergt syndrom. Det kan uppkomma vid överdosering med SSRI-preparat (Seroxat och Zoloft), SNRI-preparat (Efexor) och övriga antidepressiva medel. Det kan uppkomma akut efter en överdosering men även efter intag av vanliga behandlingsdoser. Syndromet beror på en kraftig frisättning av serotonin i CNS och man talar ibland om en ”serotonerg storm”. Risken är särskilt stor om ett antidepressivt läkemedel kombineras med något annat medel som också frisätter serotonin.

Symptomen domineras av CNS-symptom med akatisier (motorisk oro i kroppen), tremor (darrningar), svettning, oro, agitation (rastlöshet), konfusion (förvirring), diarré, hyperreflexi (ökad reflex-retbarhet), klonus (muskelkramp), takykardi (ökad hjärtfrekvens), rigiditet (stelhet) och hypertermi (förhöjd kroppstemperatur), och kan vara hastigt insättande.

Kombinationen Seroxat och Efexor bör undvikas enligt SFINX. Om kombination av ett SSRI och venlafaxin (Efexor) är önskvärt bör ett SSRI med mindre effekt på nedbrytningsenzymet CYP2D6, exempelvis sertralin/Zoloft eller citalopram/Cipramil, användas.

När jag jämför Zoloft och Efexor i SFINX-databasen får jag B0 till svar. B betyder att interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar. 0 betyder att det bara finns data från studier av andra läkemedel med liknande egenskaper. Det är helt enkelt inte lika väl studerat för kombinationen Zoloft och Efexor. Därför rekommenderas en viss uppmärksamhet på antikolinerga eller serotonerga biverkningar vid samtliga dessa kombinationer.

Indikationsmässigt (vad de är godkända att behandla) är det ingen större skillnad mellan Seroxat och Zoloft. Båda kan användas för att behandla Egentlig depression, Tvångssyndrom, Paniksyndrom med eller utan agorafobi, Social fobi och Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Seroxat har även indikationen Generaliserade ångesttillstånd (GAD), det har inte Zoloft. Och Zoloft har även indikationen Förebyggande av återkommande episoder med egentlig depression. Det har inte Seroxat.

En viss skillnad mellan preparaten kan ses för bland annat ammande kvinnor. Seroxat kan övervägas till ammande kvinnor, medan Zoloft inte rekommenderas för ammande kvinnor. Zoloft måste dosjusteras vid behandling av patienter med nedsatt leverfunktion, som annars får för hög dos. Ingen dosjustering behövs för Seroxat. Ingen justering av doserna behövs för något av preparaten vad gäller patienter med nedsatt njurfunktion.

LÄS MER: Finns det antidepressiv medicin utan muntorrhet?

 

Detta är en återpublicering. Inlägget publicerades första gången den 27 oktober 2009 @ 17:24

close
Dela det här med dina vänner

10 svar

 1. Tack för svaret. Det som förvånar mig är att läkaren under 3 års tid har gett mig efexor+seroxat. Det är inte konstigt att jag har varit jättedålig.
  Jag ska nu äta voxra+zoloft är det en bra kombination?

  1. Jag skulle vara lite tveksam till den kombinationen också. SFINX-databasen säger att det finns en ökad risk för serotonerga biverkningar (se ovan) och att det föreligger risk för att utlösa mani. De rekommenderar att om samtidig användning av Voxra och Zoloft anses nödvänding, bör den kliniska effekten noga kontrolleras. Om Voxra (bupropion) läggs till en redan pågende behandling med en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI, som t ex Zoloft), bör man enligt FASS överväga att sänka dosen på Zoloft. I dessa fall ska den förväntade nyttan av behandling med Voxra noggrant övervägas i jämförelse med de potentiella riskerna.
   Som du förstår är det inte helt lätt att kombinera den här typen av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Om du inte redan gör det skulle jag rekommendera att du får en remiss till en specialistläkare.

 2. Vilken medicin går ihop med voxra? Som innehåller serotonin.
  Det som skrämmer mig är att jag går hos en sk specialist.

  1. Jag känner inte till hela din sjukdomshistoria så jag har svårt att “rekommendera” ett specifikt läkemedel. Ta upp och diskutera detta med din läkare.
   Sen kan du kanske ha rätt till en så kallad “second opinion” – att du får träffa en annan läkare som som går igenom din journal och pratar med dig för att se om hon/han tycker annorlunda jämfört med din ordinarie läkare.

 3. Jag har social fobi. Gad. Dep
  Det e omöjligt att få en andra bedömnig.
  Då jag inte kan få ngn annan läk.
  Men vilken serotoninmedicin passar bäst ihop med voxra..el dos med zoloft. Efter dessa 3år med efexor+seroxat…så har jag inget förtroende. Du är min vägledning i denna djungel.
  Hoppas på svar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vill du ha mer?
Prenumerera

Nyhetsbrevet kommer varje torsdag kväll med veckans alla inlägg.

Ställ en egen fråga

Du får svar direkt till din e-post.

Exklusiva tips

Här kan du få 15 tips för en bättre läkemedelsanvändning.

Sök på sajten
Search
Generic filters

Medlemmar får mycket mer

Som medlem hjälper du oss att hålla sidan igång. Vi ger tillbaka, medlemmar får mer!

Gratis
Premium
VIP

Är du medlem?

Logga in för att se 100%
av innehållet

27 september 2022

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du godkänner detta.