Psykiatri

Psykiatri är det område inom medicinen som behandlar psykiska störningar och psykisk ohälsa, t ex ångest och depression. Psykiatrin omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar.

Den moderna psykiatrin strävar efter en syn på psykisk störning och psykisk ohälsa som en blandning av medicinskt-biologiska, psykologiska och sociala fenomen. Den dominerande och ofta eftersträvade behandlingsformen är således en kombination av läkemedelsbehandling, psykoterapi samt socialpsykiatriska aktiviteter och stödinsatser.