Ångest

Ångest är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Eftersom det känns så starkt i kroppen kan det vara svårt att förstå att det har att göra med hur man mår psykiskt. Det är obehagligt men inte farligt att ha ångest.

Ofta kommer ångestkänslan utan att det finns något tydligt yttre hot vilket kan skapa en känsla av overklighet. Många beskriver det som att befinna sig ”i en bubbla”, avskärmade från omvärlden.

Ångesten kan upplevas olika för olika personer, och även kännas på olika sätt olika gånger. De flesta upplever ångestkänslor någon gång i livet. En del får det bara någon enstaka gång. Andra kan ha stark ångest som ofta kommer tillbaka, eller sådan som håller i sig länge.