Artrox

Artrox används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros. Det innehåller glukosamin som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.