Eliquis

Eliquis tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia. Det verksamma ämnet är apixaban och används för att motverka att blodproppar bildas i blodkärlen. Läkemedlet används då det finns en ökad risk för att få blodpropp, till exempel efter operation för att byta höftled eller knäled. Det kan också användas vid oregelbunden hjärtrytm, så kallat förmaksflimmer, om du även har någon annan sjukdom som ökar risken för blodpropp. Det kan till exempel vara hjärtsvikt, diabetes eller högt blodtryck. Läkemedlet kan också användas för att behandla och förebygga blodproppar i benen, så kallad djup ventrombos, eller i lungorna, så kallad lungemboli.