gabapentin

Gabapentin används förebyggande mot epilepsianfall. Det används även mot smärta som beror på att nerver har skadats, till exempel efter bältros eller på grund av diabetes. Gabapentin är receptbelagt och tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för antiepileptika.

Gabapentin minskar retbarheten i nervsystemet. Det kan leda till att risken för epilepsianfall minskar och att smärtan från nervskador lindras. Läkemedlet påverkar flera olika system i det centrala nervsystemet, men det är inte klarlagt exakt hur det verkar.