ibuprofen

Ibuprofen är ett receptfritt läkemedel som lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber.

 

förgiftningar

Paracetamol ger flest förgiftningar

Förgiftningar med paracetamol är den vanligaste läkemedelsförgiftningen. Det framgår av Giftinformationscentralens årsrapport för 2018. GIC skriver i sin rapport att förgiftningar med paracetamol är fortsatt …

Läs mer »