ibuprofen

Ibuprofen är ett receptfritt läkemedel som lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber.