Lergigan

Lergigan är ett receptbelagt läkemedel som används mot klåda och allergiska reaktioner. Det har även lugnande effekter.