losartan

Losartan är ett läkemedel som används vid högt blodtryck och vid hjärtsvikt. Det kan även användas vid njursjukdom orsakad av högt blodtryck i samband med typ 2-diabetes, samt vid förstorat hjärta till följd av högt blodtryck.

Det finns under flera olika namn, från olika tillverkare, exempelvis Cozaar, Klomentan, Losarstad och Losartan.

Losartan fungerar genom att motverka den blodtryckshöjande effekten av ett ämne i kroppen som heter angiotensin-2. Då vidgas blodkärlen, vilket leder till att blodtrycket sjunker. Vid hjärtsvikt får hjärtat avlastning och behöver inte arbeta lika hårt. Vid försämrad njurfunktion som beror på högt blodtryck, leder blodtryckssänkningen till att njurarna avlastas. Då försämras inte njursjukdomen lika snabbt.