metoprolol

Metoprolol är en vanlig betablockerare som används bland annat mot högt blodtryck och besvär med hjärtklappning.

Läkemedlet kan också användas för förebyggande behandling av kärlkramp och migrän, vid vissa typer av oregelbunden hjärtrytm, efter en hjärtinfarkt och vid hjärtsvikt.

Metoprolol forskades fram av Hässle läkemedel i Mölndal, som idag är en del av AstraZeneca.

blodtrycksmedicin

Vilken blodtrycksmedicin kan motverka extraslag?

Kombinationen Candesartan och Metoprolol är inte farlig, troligen rekommenderas den inte eftersom just den kombinationen inte är speciellt effektiv. Det finns andra kombinationer som är …

Läs mer »