Paraflex

Paraflex är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva substansen klorzoxazon. Det är ett muskelavslappande medel. Effekten beror på att nervimpulserna från skelettmuskulaturen delvis blockeras i hjärnan.

Paraflex används framför allt vid smärtsamma sammandragningar i skelettmuskulaturen, t ex ryggskott, muskelsträckningar och liknande tillstånd.

I Sverige finns klorzoxazon i läkemedlet Paraflex. Klorzoxazon fanns i Sverige som ett kombinationspreparat, Paraflex Comp, fram till oktober 2005.