tafamidis

tafamidis

Tafamidis effektiv behandling för Skelleftesjukan

Dödligheten minskade markant för patienter med Skelleftesjukan som fick läkemedelssubstansen tafamidis. Även sjukhusinläggningarna minskade och patienterna fick bättre rörelseförmåga och livskvalitet. Det visar en internationell …

Läs mer »