Valdoxan

Valdoxan är ett receptbelagt antidepressivt läkemedel som innehåller den aktiva substansen agomelatin.