Voxra

Voxra är ett receptbelagt läkemedel som används som depressionsbehandling, rökavvänjning samt ADHD-behandling.

Voxra innehåller den verksamma substansen bupropion, som tros verka genom att hämma återupptaget av dopamin och noradrenalin i centrala nervsystemet.