Växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel är läkemedel där den verksamma beståndsdelen uteslutande utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar. Naturläkemedel är läkemedel där den verksamma beståndsdelen har ett naturligt ursprung och består av en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt.

Läkemedelsverket brukar slå ihop växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel i samma grupp.

Växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel innehåller växtdelar eller växtextrakt som aktiv komponent och godkänns för försäljning på samma sätt som vanliga läkemedel. Förutom visad kvalitet och säkerhet krävs även vetenskapliga studier som bevisar effekten för det aktuella användningsområdet.

Traditionella växtbaserade läkemedel

De traditionella växtbaserade läkemedlen genomgår en förenklad registrering där kvaliteten hos produkten bedöms på samma sätt som för andra läkemedel. Säkerhet och effekt bedöms huvudsakligen utifrån traditionellt bruk av växtmaterialet under minst 30 år (varav minst 15 år inom EU). Det finns inga krav på kliniska studier av effekten för dessa läkemedel.

Naturläkemedel

Naturläkemedel är baserade på djurdelar (till exempel fiskolja), bakteriekulturer, mineraler eller salter och deras kvalitet bedöms på samma sätt som för vanliga läkemedel. Effekt och säkerhet hos naturläkemedel baseras på välbeprövad traditionell användning, som dokumenterats i Sverige eller i länder vars läkemedelsanvändning liknar Sveriges, samt till viss del stöds av vetenskapliga effektstudier.

close

Missa inga nyheter!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med senaste veckans alla inlägg.