Venlafaxin

Venlafaxin används för att behandla depression och vissa typer av ångest.

Läkemedlet tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI, och finns i läkemedlen Efexor Depot, Venlafaxin och Venlafaxine.

Används så här

Venlafaxin används framförallt för att behandla depression, och är ett så kallat antidepressivt läkemedel. Läkemedlet används också för att behandla vissa typer av ångest.

Fungerar så här

Venlafaxin ökar aktiviteten av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan. Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Serotonin och noradrenalin är signalsubstanser som har samband med stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans noradrenalin- och serotoninsystem vara i olag. Mediciner som ökar aktiviteten av signalsubstanserna i hjärnan kan göra så att stämningsläget blir normalt igen och även ha effekt mot olika typer av ångest.

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

 

Källa: 1177.se

 

close

Missa inga nyheter eller viktiga tips!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med senaste veckans alla inlägg.

Alla prenumeranter får våra 15 bästa tips för en bättre läkemedelsanvändning!