Vitaminer och antioxidanter

För att må bra behöver vi vitaminer. Vitaminer behövs i mycket små mängder men är livsnödvändiga eftersom vi inte själva kan tillverka dem.

Ordet vitaminer kommer från latinets vita, som betyder liv, och amin som betecknar en kemisk grupp av ämnen. Termen föreslogs för att ämnena var livsnödvändiga och innehöll en amingrupp. Bland vitaminerna har det sedan kommit att ingå ämnen som saknar amingrupp.

För att ett ämne ska definieras som ett vitamin finns det vissa krav som ska vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett behov av att ämnet ingår i kosten.
  • Ämnet ska bara behövas i små mängder.
  • Ämnet ska vara organiskt, det vill säga inte vara en metall eller ett mineral.
  • Ämnet ska inte vara någon av kostens huvudbeståndsdelar, det vill säga inte kolhydrat, protein eller fett.

Vilka ämnen som definierats som vitaminer har skiftat genom åren. Nu räknas 13 ämnen som livsnödvändiga vitaminer.

Brist på vitamin ger ofta specifika sjukdomssymtom samtidigt som stora mängder av vissa vitaminer också kan vara skadligt. För vissa ämnen är det relativt liten marginal mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan leda till negativa effekter, ett exempel på detta är vitamin A.

Källa: Livsmedelsverket.

Missa inga viktiga nyheter och information!

Gör som 1 433 andra hälsointresserade. Prenumerera gratis på nyhetsbrevet som kommer varje torsdag kväll kl 19 med veckans alla frågor & svar.

Genom att prenumerera får du också:
• våra 15 tips för en bättre läkemedelsanvändning
• möjlighet att läsa 16 andra ämnesspecifika nyhetsbrev
• kunskap att använda dina läkemedel på bästa sätt