Vitaminer

För att må bra behöver vi vitaminer. Vitaminer behövs i mycket små mängder men är livsnödvändiga eftersom vi inte själva kan tillverka dem.

Ordet vitaminer kommer från latinets vita, som betyder liv, och amin som betecknar en kemisk grupp av ämnen.

För att ett ämne ska definieras som ett vitamin finns det vissa krav som ska vara uppfyllda:

Det ska finnas ett behov av att ämnet ingår i kosten.
Ämnet ska bara behövas i små mängder.
Ämnet ska vara organiskt, det vill säga inte vara en metall eller ett mineral.
Ämnet ska inte vara någon av kostens huvudbeståndsdelar, det vill säga inte kolhydrat, protein eller fett.

Brist på vitamin ger ofta specifika sjukdomssymtom samtidigt som stora mängder av vissa vitaminer också kan vara skadligt. För vissa ämnen är det relativt liten marginal mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan leda till negativa effekter, ett exempel på detta är A-vitamin.

tillskott av D-vitaminer

Nya råd om tillskott av D-vitaminer

Tack vare ökad berikning av livsmedel behöver allt färre ta D-vitamintillskott. Men personer som inte äter fisk och mat som berikats med D-vitamin kan behöva …

Läs mer »