18 juli 2024
I din patientjournal dokumenteras den vård du söker och får.
I din patientjournal dokumenteras den vård du söker och får. Foto: DCStudio on Freepik

184

15 viktiga saker om din patientjournal

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du också bli mer delaktig i din vård och behandling.

Hur gör man för att läsa sin journal? Kan man begära ändringar eller att uppgifter tas bort i journalen? Vilka andra kan läsa ens journal? I den här texten inspirerad av Netdoktor får du användbar information om din patientjournal.

1. Vad är syftet med patientjournaler?

Alla vårdgivare skriver patientjournaler. Syftet med att hälso- och sjukvården för journal på sina patienter är i första hand att journalen ska bidra till god och säker vård för patienten.

Journalen ska även vara en informationskälla för patienten själv, i vissa fall patientens närstående/anhöriga.

2. Hur gör jag för att läsa min journal?

De allra flesta kan läsa sin journal genom att logga in på 1177 med sitt BankID. Där kan du hitta information som finns i din journal, exempelvis provsvar, vilka diagnoser du har eller vilka diagnoser som misstänks i samband med utredning.

Vissa provsvar eller journalanteckningar kan du inte se med hjälp av e-tjänsterna hos 1177. Det kan exempelvis bero på att vårdenheten inte är kopplad till e-tjänsten, att provsvaren är på papper eller i ett gammalt journalsystem. Det kan också vara så att vårdpersonalen inte hunnit skriva in provresultaten ännu. Olika regioner har också olika bestämmelser gällande vilken information som är tillgängligt via 1177.

3. Hur hittar jag gamla journaler?

Om du vill begära ut journaler som är flera år gamla och som inte finns med i det digitala systemet, eller om du vill ta del av journalanteckningar från nedlagda mottagningar, kan du ta hjälp av regionarkivet i din region.

4. Hur begär jag ut en närståendes journal?

Om du vill begära ut en journal som tillhör en anhörig behövs ett samtycke från patienten själv.

Barns journal kan lämnas ut till vårdnadshavare, men om barnet uppnått tillräcklig ålder och utveckling kan samtycke krävas.

En vårdnadshavare ska exempelvis inte ha alltid ha rätt att gå in och läsa vad en ung person säger till en vårdgivare, då även barn och unga har rätt till personlig integritet och privatliv.

5. Kan man bli nekad att läsa sin egen journal?

I sällsynta fall kan du bli nekad att läsa din journal. Exempelvis kan den ansvarige läkaren ha bedömt att det finns starka medicinska skäl till att du blir nekad.

I vissa fall kan också delar av journalen vara sekretessbelagda. Det kan exempelvis handla om anteckningar i journalen med uppgifter som kommer från någon annan person som kan påverkas negativt om uppgifterna lämnas ut.

6. Kan jag överklaga beslut om nekande till journal?

Om du inte får läsa hela eller delar av din journal ska du i första hand vända dig till chefen på den aktuella vårdenheten. Om man på vårdenheten bedömer att de inte kan lämna ut journalanteckningarna till dig kan du få beslutet prövat hos en myndighet. Vilken myndighet du kan pröva beslutet hos beror på om om vårdenheten tillhör den offentliga eller privata vården.

Om mottagningen drivs av regionen eller kommunen (offentlig vården), behöver du begära ett skriftligt beslut från mottagningen som nekar till journalutlämningen. Med det skriftliga beslutet kan du sedan överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du går hos en privat mottagning ska vårdgivaren skicka journalen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsammans med beslutsunderlaget om nekandet.

7. Vad ska min patientjournal innehålla?

En patientjournal ska innehålla sådan information och uppgifter som behövs för en god och säker vård av dig som patient. Patientjournalen ska bland annat innehålla följande punkter (om den informationen finns tillgänglig):

  • uppgift om din identitet.
  • väsentliga uppgifter om bakgrund till vården du får/har fått.
  • uppgifter om de ställda diagnoserna och information om vilka betydande åtgärder som bör göras (exempelvis läkemedel eller annan behandling).
  • väsentliga uppgifter om redan utförda och planerade åtgärder (exempelvis läkemedel eller annan behandling).

Patientjournalen ska även innehålla uppgifter om vem (exempelvis läkare eller sjuksköterska) som har gjort anteckningen och när.

8. Ska jag förstå vad som står i journalen?

De anteckningar som görs i din journalen ska vara skrivna på svenska. Anteckningarna ska också vara skrivna på ett så tydligt sätt så att även personer som inte är medicinskt kunnig ska förstå dem.

Ibland kan det ändå vara svårt att förstå ord, begrepp och uttryck som används i journalen. Om du inte förstår bör du be din läkaren eller den som har skrivit anteckningen att förklara vad det står.

9. Ska ”Min vårdplan” för cancerbehandling finnas med i journalen?

Om du fått en cancerdiagnos ska en så kallad ”Min vårdplan” sättas upp tillsammans med din kontaktsjuksköterska eller läkare.

10. Vad kan jag göra om det står felaktigheter i journalen?

Om du tycker att en eller flera uppgifter i journalen som är felaktiga eller om du upplever att uppgifter är missvisande, ska du kontakta den mottagning där journalanteckningen gjorts. Du kan sedan begära att det ska göras en anteckning om vilka uppgifter du tycker är felaktiga eller missvisande.

Din vårdgivare eller mottagning får inte neka dig en sådan anteckning. Den rättigheten går att läsa i Patientdatalag (2008:355), 3 kap 8 §. Ditt påpekande ska antecknas i journalen så snart som möjligt.

11. Vilka inom hälso- och sjukvården får läsa min journal?

Det är endast den vårdpersonal som deltar i vården av dig, eller som av något annat giltigt skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården, som får läsa din journal.

Varje gång någon inom vårdpersonalen tittar i din journal ska det dokumenteras av vårdgivaren, oftast görs det elektroniskt.

12. Kan jag se vem som har läst min journal?

Du har rätt att få reda på vem som tagit del av din journal. Vissa regioner visar även sina logglistor på 1177, där du kan ta del av din journal digitalt. Du hittar logglistan i en flik som heter ”Loggar och spärrar”.

Om du inte hittar logglistan 1177 kan du kontakta vårdgivaren och begära ut den. Ibland finns det en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta om du vill ha en kopia på logglistan.

13. Kan andra än vårdpersonal få tillgång till min journal?

Vissa myndigheter har rätt att ta del av uppgifter i patientjournalen. Exempelvis kan en vårdgivare vara skyldig att lämna ut journaluppgifter till Inspektionen för vård och omsorg, IVO – utan att du behöver ge ditt samtycke.

14. Kan jag spärra vissa journaluppgifter?

Du kan få uppgifter spärrade i din journal. Att spärra journaluppgifter innebär att man kan göra uppgifter otillgängliga för andra vårdenheter på exempelvis samma sjukhus och/eller spärra andra vårdgivare inom regionen. Uppgifter om att det finns spärrade uppgifter får dock vara tillgänglig för andra vårdenheter eller vårdgivare.

15. Kan en spärr av journalen hävas?

En spärr får hävas av en behörig befattningshavare hos vårdgivaren, om man som patient ger sitt samtycke till det.


Läs hela artikeln hos Netdoktor.

Källa: Netdoktor

LÄS MER

7 tips för att förbereda sig inför ett läkarbesök

 

Missa inga nyheter eller viktiga tips!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med senaste veckans alla inlägg.

Alla prenumeranter får våra 15 bästa tips för en bättre läkemedelsanvändning!

Dela det här med dina vänner

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Fredrik Hed

svarar på dina 
läkemedelsfrågor

Fredrik Hed är apotekare och besvarar frågor om läkemedel, kosttillskott och naturmedel.

Missa ingen viktig information

Gör som tusentals andra och prenumerera på våra nyhetsbrev. Det är gratis!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med alla inlägg från senaste veckan. Ibland kommer också specialutskick om specifika ämnesområden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Välj vilka nyhetsbrev du vill ha:

Dina personuppgifter


När du klickar på Prenumerera-knappen ovan läggs din epostadress till i databasen för nyhetsbrev. Inga andra data samlas in om dig.

Du kommer att få ett mail skickat till dig där du måste bekräfta din epostadress för att prenumerationen ska aktiveras.

I varje nyhetsbrev finns en länk där du kan avsluta din prenumeration. Vi följer GDPR-direktivet.

Välj innehåll i ditt nyhetsbrev Stäng

Vill du ha mer?
Prenumerera

Nyhetsbrevet kommer varje torsdag kväll med veckans alla inlägg.

Ställ en egen fråga

Du får svar direkt till din e-post.

Exklusiva tips

Här kan du få 15 tips för en bättre läkemedelsanvändning.

Sök på sajten
Liknande artiklar

Medlemmar får mycket mer

Som medlem hjälper du oss att hålla sidan igång. Vi ger tillbaka, medlemmar får mer!

Gratis
Premium
VIP

Är du medlem?

Logga in för att se 100%
av innehållet

18 juli 2024

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du godkänner detta.