Formulering av läkemedel

Hur man sätter ihop en tablett, kapsel, vätska eller annat, för att det ska kunna ges till en människa för att bota eller lindra en sjukdom, kallas att formulera ett läkemedel.

Genom att formulera ffa tabletter och kapslar på olika sätt, kan det gå att styra hur och var de löses upp i magtarm-kanalen, och hur lång tid det ska ta. Läkemedelssubstanser som tas upp väldigt snabbt i magen kanske ska formuleras i en speciell sorts tablett som löses upp långsamt, så att substansen släpps ut över längre tid. På så viss blir effekten mjukare över längre tid och risken för biverkningar blir mindre.

En viss substans kanske kroppen bara kan ta upp i tunntarmen, då kan ju inte tabletten lösas upp i magen. Då kan den formuleras så att tabletten löses upp sakta och hinner passera nmagsäcken ner till tunntarmen innan substansen frisätts.

Detta är också anledningen till att vissa tabletter INTE ska krossas eller delas, eftersom deras speciella egenskaper då kan försvinna och den avsedda effekten med läkemedlet försvinner. Om det finns en skåra i tabletten kan den normalt delas. Kapslar ska normalt inte öppnas.

Därför är det viktigt att läsa bipacksedeln noga innan du börjar med ett nytt läkemedel.

close

Missa inga nyheter eller viktiga tips!

Varje torsdag kväll kommer nyhetsbrevet med senaste veckans alla inlägg.

Alla prenumeranter får våra 15 bästa tips för en bättre läkemedelsanvändning!