Formulering

Formulering av läkemedel handlar om hur en substans ska förpackas så att det blir ett fungerande läkemedel. Beroende på substansens kemiska egenskaper, vilken/vilka sjukdomar den ska användas vid och hur läkemedlet ska ges kan substansen formuleras på olika sätt; t ex i form av en tablett, flytande lösning, lösning för injektion, gas, pulver eller annat.