glukosamin

Glukosamin förekommer naturligt i kroppen och är en komponent i en av kroppens polysackarider. Det spelar en stor roll i bildandet av senor och brosk.

Glukosamin har inte visat sig kunna lindra besvär vid reumatiska sjukdomar och artros bättre än placebo.

Det aktiva innehållsämnet utvinns från skaldjur, varför personer med allergi mot skaldjur inte bör använda glukosamin. Andra exempel på biverkningar som har rapporterats är huvudvärk och dåsighet, symtom från mage och tarm, samt utslag, klåda och hudrodnad. Hos personer med diabetes kan sockervärdena försämras. Hur det fungerar tillsammans med andra läkemedel är inte känt.