SSRI

SSRI är en klass receptbelagda antidepressiva läkemedel som utövar en specifik verkan på serotoninsystemet. Exempel på SSRI-läkemedel är Fluoxetin, Sertralin, Paroxetin, Fluvoxamin, Citalopram och Escitalopram.