paroxetin

Paroxetin är ett receptbelagt antidepressivt läkemedel, en så kallad selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Det har funnits sedan 1992 och används för att behandla:

  • egentliga depressioner med melankoli
  • djupa eller långvariga depressioner utan melankoli
  • profylaktiskt mot depressiva recidiv (alltså mot återfall)
  • paniksyndrom med eller utan agorafobi (”torgskräck”)
  • tvångssyndrom
  • social fobi
  • generaliserat ångestsyndrom (GAD)
  • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)